ÜYELERİMİZE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

1-) Tüzük değişikliği kararı yeni alınmış bir karar değildir. Son yapılan olağanüstü kongre öncesi (Ağustos 2015 tarihli olağanüstü genel Kurul) gündeme alınmak istenmiş, değişiklik önerileri belirlenmeye çalışılmış ve bunların, daha iyi tartışılıp en uygun değişikliğin yapılabilmesi için gündeminde seçim maddesi olmayan bir genel kurulda görüşülmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.Bu nedenle 2015 Nisan ayında yapılacak olağan genel kuruldan önce bu tüzük değişikliğinin yapılması da aynı gerekçeye dayanmaktadır. Böylece tamamen seçime odaklanılması nedeniyle yapılacak değişikliklerin üyelerimizin dikkatinden kaçabilecek olma riskinin ortadan kaldırılması istenmiştir. Bu nedenle “Neden Nisan kongresi beklenilmedi” sorusu iyi niyetle bağdaştırılabilecek bir düşünce tarzı değildir.
2-) Değişen tüzük maddelerinin özeti ve gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz.
a) Mevcut tüzükte bulunan Üyelikten çıkarılma gerekçelerinden biri olan“iki yıl içinde aidatı ödemeyen uyelikten çıkartılır” kuralı kaldırılıyor. (md:5) Yerine üyelik haklarından yararlanma hakkı sınırlandırılıyor. Böylece bir şekilde yönetim kuruluna gelen ve farklı bir niyet taşıyan bir gurup yönetimin kendi sathi görüşleri doğrultusunda aidat ödemeyenleri üyelikten çıkararak derneği boşaltma, onun kimliğini ve yapısını değiştirme gibi iyi niyetle bağdaşmayacak girişimleri önlenmiş olunacaktır.
b) Genel kurula “Şube sayısı üçe ulaştığında şubelerin doğal delegeler ile genel kurul delegesi seçilenler” maddesi “şubeye kayıtlı üyeler” şeklinde değişiyor. (md:7)
c) Yeni üye olmak isteyenler için daha önceki tüzük değişikliği ile kaldırılmış olan “giriş aidatı” tekrar konuyor. (12)
d) Tüm uyarılara rağmen üyelik görevlerini yerine getirmeyenler (12. maddeye yeni ek) dernekle gönül bağını koparmış olanlar kendilerince uygun görecekleri bir zaman dilimine kadar üyelik haklarından yararlanma hakları sınırlandırılmış olacak. Ayrıca derneğin yükünü, yalnız aidatlarını zamanında ödeyip derneğin faaliyetlerine bedenen, maddeten, fikren katılanlara yüklemek gibi bir haksızlık ve adaletsizliğin önüne geçilmiş olunacaktır. Yeni eklenen bir madde ile “siyasi partilerde aktif görev alan Dağder genel başkanlığına aday olamaz, başkan ise başkanlığı düşer” ve Yine genel başkan, “Bir siyasi partiden Milletvekili veya Belediye Başkanı yahut Belediye Meclis Üyeliğine aday adayı olduğunda başvuruda bulunduğu gün itibariyle istifa etmiş sayılır.” Maddesi eklenerek derneğin siyalaşmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Siyasi emeli olanların derneği basamak yapmalarına engel olunacaktır.
Üye aidatlarını ödemeyen seçimlerde oy kullanamaz ifadesiyle üyelikten çıkartılma değil Dernekle seçimden seçime bir araya gelen, derneğin hiçbir faaliyetine katılmayan, dernekle gönül ve düşünce bağını koparmış çok küçük meblağlardaki üyelik aidatını ödeme külfetine dahi katılmayan hatta üye olduğu tarihten itibaren aidat ödemeyi aklına bile getirmeyenlerin derneğin, hatta yörenin ve hizmet bekleyen yöre halkının kaderini belirleme gibi bir hak ve yetkisinin olmaması gerektiği düşünülmüştür.
Ayrıca madem dağ-der bizim, camia bizim, dert bizim, sorunlar bizim madem dağ-der biziz, camia biziz, çile, dert, tasa biziz madem geleceğimizi belirleyeceğiz öyleyse bugünün şartlarında çok küçük bir meblağı ödemek içinde olsa derneğimize geleceğiz, tanışacağız, dertleşeceğiz, konuşacağız, kucaklaşacağız bir çay içip derneğimizin bulunduğu adresi, derneğimizin içinde bulunan insanımızı, gündem olan konularımızı, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, yapacaklarımızı gerektiğinde tartışarak öğrenip top yekün hareket edebilmek için el ele birlikte beraberce hareket ederek yönümüzü belirleyeceğiz. Niyet budur.

11215729_1152376821457249_8023375859223420281_n

Bir cevap yazın