Ticaret-Sanayi-Tanıtım Rehberi baş yazı

Değerli hemşehrilerim!

İletişim araç ve imkanlarının son derece geliştiği ve buna bağlı olarak “iletişim çağı” adını alan bir zaman diliminde yaşıyoruz.

Günümüzde kişilerin birbirini tanıması ve birbirine ulaşması oldukça kolaylaşmış durumdadır. Ancak  tanışmak ve iletişim kurabilmek için kişilerin iş ve mesleki bilgilerine erişebilir olmamız gerekmektedir.

Bursa gibi coğrafî sınırları büyümüş, nüfus yoğunluğu artmış büyük şehirlerde yaşamak; bireylerin birbirini tanımalarını ve buluşup görüşmelerini zorlaştırmıştır.

İşte belirtilen avantajlardan yararlanmak ve sözü edilen olumsuzlukları ortadan kaldırıp avantaja dönüştürebilmek için bu ‘Rehber’i hazırlamak kaçınılmaz olmuştur.

2005 yılında hazırlanan ‘Rehber’i güncellemek ve yenilemek suretiyle başlatılan çalışma uzun ve yorucu bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkabilmiştir. Gerekli özen ve azami dikkat gösterilerek insanî hataların asgari düzeye çekilmesi için üstün çaba sarf edilmiştir. Böylece eksiksiz, hatasız tanışma ve sağlıklı iletişim kurabilmek hedeflenmiştir.

Sanayi Ticaret-Sanayi-Mesleki Tanıtım Rehberi neden hazırlandı?

Rehberi hazırlayıp yayımlamakla elde etmek istediğimiz amaçlar ise şu şekilde olmuştur:

  • Yöremizin değerlerini bulup ortaya çıkarmak suretiyle tanışmak,
  • Bürokrasi, iş dünyası, ticaret erbabı ve meslek gruplarını kendi aralarında ve diğer hemşehrilerimize tanıtmak; böylece üye ve hemşehrilerimiz arasında dayanışmayı sağlamak,
  • Başta ‘Rehber’de yer alanlar olmak üzere, her bir kişi ve kuruluşun ihtiyaç duyacakları iş ve hizmetler ile gerekli yatırım malzemelerini birbirlerinden temin ederek fiili tanışma ve dayanışmayı hayata geçirmek,
  • Üye ve hemşehrilerimizin de her türlü ihtiyaç maddelerini ‘Rehber’de yer alan iş yerlerinden temin ederek ekonomik ve sosyal dayanışmalarını gerçekleştirmek.

 

Değerli hemşehrilerim!

Hazırlanıp yayımlanarak elimize geçen bu ‘Rehber’ göstermiştir ki, biz büyük bir camiayız. Yaşamın her alanında hemen hemen tüm sektörlerde üye ve hemşehrimiz bulunmaktadır. Bu bize büyük bir mutluluk vermekte ve gücümüzü görme imkanı sağlamıştır. Bu tablodan gurur ve onur duyma hakkına sahibiz.

Ancak bu büyük potansiyel gücümüzü dinamik bir enerjiye dönüştürebildiğimiz taktirde bu ‘Rehber’ çalışması asıl amacına ulaşmış olacaktır. Bunun için her birimize görevler düşmektedir. Bunların bir kaçını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Öncelikle yukarıda sıralanan hedefleri görev bilip hayata geçirmek,
  • ‘Rehber’de yer alanların birbirlerini tanımak ve sosyal, ticari, iş çevrelerine, dost ve hemşehrilerine tanıtmak,
  • ‘Rehber’de yer almamış olanları dernekle buluşturup güncellenecek yeni rehberde yer almalarını sağlamak,
  • Tüm yöre insanları olarak ilçe, semt, mahalle farkı gözetmeksizin birbirlerini tanımanın yanı sıra gönül bağlarını kurup güçlendirmek,
  • Bu gücümüz ile yöremize, kentimize ve ülkemize faydalı bir duruma gelmek.

Kısaca bu ‘Rehber’in etkili bir şekilde kullanılıp beklenen amacı gerçekleştirebilmesi için bizimle birlikte herkese önemli görevler düşmektedir.

Özenli, titiz ve yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan oldukça kapsamlı bu Ticaret-Sanayi-Mesleki Tanıtım Rehberi’nin DAĞDER’in yöremize ve kentimize yönelik bir hizmeti olarak hayırlı ve yararlı olmasını diliyoruz. Bu hizmeti hayata geçirebilmiş olmanın onurunu ve gururunu tüm arkadaşlarımızla paylaşıyoruz.

Her platformda, her türlü koşullarda el ele vererek, gönülden gönüle yol bularak bir ve beraber olmak mecburiyeti ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğinin farkındalığı ile saygılarımı sunar ve yaşamın her alanında başarılar dilerim.

                                                                                                          Prof. Dr. Ali KAYA

                                                                                                       DAĞDER Genel Başkanı