Stratejik plan baş yazı…

Bir olmak… Beraber olmak… Kelime olarak telaffuz etmek çok kolay, uygulama olarak ise bir o kadar zor. Dağ yöresi insanı birlik beraberliğini genellikle savaş gibi olağanüstü durumlarda en iyi şekilde göstermiş, vatanına milletine ve bayrağına sonuna kadar sahip çıkmıştır. Ama birbirine sahip çıkmaya gelince maalesef aynı başarıyı gösterememiştir.

Bizim dernek olarak 30 yıl önce ortaya çıkışımız da bir ihtiyaçtan dolayı olmuştur. Dağder’i kuranlara ve kuruluşundan bu yana gerek yönetimsel anlamda, gerekse faaliyetlerde görev üstlenmiş insanlarımıza teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Dağder bugüne kadar yaptıkları ile,

 • Yöremizden maddi imkânları yetersiz öğrencilerine burs vererek (yaklaşık 3000 öğrenci) eğitim seviyemizin artmasına,
 • Yöre insanınızın önce kendisini tanımasını ardından da kendisini Bursa’ya tanıtması ve bu sayede insanımızın özgüven kazanmasına,
 • Geleneksel ve kültürel değerlerimizin öneminin anlaşılmasına,
 • Yöre insanımızın dernekler aracılığıyla örgütlenmesine,
 • Yöre için kullanılan olumsuz kavramların Yörük-Türkmen geleneğiyle değişmesine,
 • Yöre insanımızın kenetlenmesine,
 • Bursalılık bilincinin doğmasına,
 • Yöremizin problemlerinin gündemde tutulmasını sağlayarak çözümlerine katkı sağladığına inanıyorum.

                Çalışmalarımızı aynı yönde yoğun bir şekilde sürdürme kararlılığındayız.

Derneği bu  günlere getirenlere minnet borcumuzu ödemek için, devraldığımız bayrağı daha yükseğe  çıkarmak birinci görevimizdir.

Bu bilinçle, yapımızı biraz daha güçlendirmek, geleceğe dair planlarımızı netleştirerek tabanımız ve kamuoyu ile paylaşarak, geleceğimizi hep birlikte şekillendirmek istiyoruz.

Gelecekte,

 • Eğitim seviyesi Türkiye’nin ilk sıralarında,
 • Gelir düzeyi Türkiye ortalamasının üstünde,
 • Girişimci ve kendine güvenen
 • Örgütlü Sivil Toplum olma bilincinde
 • Yönetilen değil yöneten bir toplum ve yöneten bir yöre
 • Sadece eleştiren değil çözüm de üreten
 • Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan bir Dağder vizyonu ile hareket ediyoruz.

Görevimizin zor ve çok çaba gerektirdiğini biliyoruz. Ama biz kararlıyız, önce ülkemiz, sonra Bursa’mız ve yöremiz için,

“BAŞARACAĞIZ.”

Yeter ki, farklı görüşlerimizi zenginliğimiz kabul ederek hep beraber olalım, yılmayalım.

Bu hedef doğrultusunda benimle beraber emek sarf eden önceki yönetim kurulumuza, daha sonra da desteğini esirgemeyen bütün yöre insanıma teşekkür ediyor; saygılar sunuyorum.

 

Prof. Dr. Ali Kaya
Dağ-Der Genel Başkanı