OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

Dernek Yönetim Kurulu’nun kararı ile aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 18:00’da DAĞDER KÜLTÜR MERKEZİNDE yapılacaktır.
28 Nisan 2019 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde de; ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 05.05.2019 Pazar günü saat 13:00’da aynı gündemle ELEGANS Salonlarında yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz. Saygılarımızla,
Aday Olma: Başkan adayları veya görevlendirdiği kişiler aracılığı ile dernek organlarına aday olacak kişilerin listesini genel kurulun ilk toplantısından 7 gün önce yönetim kuruluna teslim etmek zorundadırlar. (DAĞ-DER TÜZÜĞÜ GEREĞİ)
Not:Aday Listelerinin son başvuru tarihi : 21.04.2019 tarihi saat 17:00’ye kadar Görevli Yönetim Kurulu Üyesine imza karşılığında Teslim edilmesi gerekmektedir. (DAĞ-DER TÜZÜĞÜ GEREĞİ)

DAĞDER GENEL BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU

Gündem:

1. Açılış,

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bütçe, Bilânço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası,

5. Denetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

6. Başkan Adaylarının Konuşması,

7. Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi

8. Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi,

9. Dilek ve Temenniler,
Kapanış.