DAĞDER İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZ BELİRLENDİ

DAĞDER YÖNETİM KURULUNDAN DUYURULUR.

***

DAĞDER İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ KURULMUŞTUR

İLÇE TEMSİLCİLERİMİZ BELLİ OLMUŞTUR

(Zaman geçtikçe bazı ihtiyaçlar kaçınılmaz olarak yeni fikirleri ve yeni girişimleri de zaruri hale getirmektedir. İlçe Temsilciliklerimizin açılması da bunlardan birisidir.  Mevcut 19. Dönem Yönetim Kurulumuz, 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, bu konuda her türlü olabilecek riskleri de hesap ederek, Dağ Yöresi İlçe Temsilciliklerimizin açılmasına karar vermiştir.)

Dağ yöresinin ilçeleri olan; Orhaneli – Büyükorhan – Keles – Harmancık ve Osmangazi ilçelerimiz hiç şüphe yok ki Dağder’i Dağder yapan temel unsurlardır. Bu ilçelerimizde ve köylerinde var olan ortak kültür, ortak tarih, ortak coğrafya ve ortak kader bizi bir araya getiren başlıca sebeplerdir.

Bu kültürde yetişen ve kendisini bu kültüre ait hisseden her insan, mutlaka kendi geleneklerinin yaşatılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını, seslerinin duyurulmasını arzu eder. Bunun için ise birlik olma ve beraber mücadele etmenin önemini bilir.

Bu gaye dolayısıyladır ki öncü büyüklerimiz, ‘Uludağlılar’ olarak (Uludağ ve eteklerindeki dağ silsilesinde yaşayan Yörük ve Türkmenler) 1986 yılında Dağder’i kurarak kurumsal mücadele yolunu seçmişlerdir. Dağlılar (Uludağlılar) zaman içerisinde pek çok fikir etrafında ortak faaliyete imza atarak birlik ve beraberliklerini pekiştirmişlerdir.

Tabi bu faaliyetlerin oluşumunu kolaylaştırmak ve daha verimli hale getirmek için bazı girişimlere ve iş yapma biçimlerine sahip olmak gerekir.

Örneğin; Merkezi bir dernek binasına sahip olmak, sosyal medya hesapları açmak, dergi çıkarmak, dijital medya oluşumuna gitmek, ortak mesaj ve iletişim kanalları oluşturmak, burs ve hayır işlerini gelenekselleştirmek, Dernek Şubelerini açmak, Köy Derneklerini bir çatı altında toplamak, milli konularda ortak tutum sergilemek, siyasi ve bürokratik kurumları ziyaret ederek iletişime geçmek, danışıklarda ve bayramlaşmalarda bir araya gelmek vs gibi…

Zaman geçtikçe bazı ihtiyaçlar kaçınılmaz olarak yeni fikirleri ve yeni girişimleri de zaruri hale getirmektedir.

Bu gün itibariyle bu ihtiyaçlardan birisi de Dağder’in İlçe Temsilciliklerinin açılması meselesidir. Belki de bu temsilciliklerin çok daha evvel açılması gerekiyordu. Fakat bazı çekincelerle (ihtilaf ve rekabetin olması, siyasi çekişmenin sirayet etme ihtimali vs)  bugüne kadar bu gerçekleşmemiştir.

35. Yılına giren bir dernek için geç kalınmış bir iş olarak düşünülebilir.

Mevcut 19. Dönem Yönetim Kurulumuz 2020/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince,  bu konuda her türlü olabilecek riskleri de hesap ederek, Dağ Yöresi İlçe Temsilciliklerimizin açılmasına karar vermiştir.

 İnşallah yöremiz için hayırlı olur.

Bizler Dağder Yönetimi olarak, ilçe merkezlerine daha yakın olabilmek, yerinden bilgi ve görüş almak, aktif iletişim kurmak, faaliyetlerimizin bir kısmını ilçe merkezlerinde yapabilmek gibi amaçlarla bu kararı almış bulunmaktayız.

Dağder’in varlığının temelini teşkil eden ilçelerde temsilciliklerinin olmaması bize göre büyük eksikliktir. Hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı ortamda, Dağder ile doğrudan temasa geçebilme imkânlarının olması gerekir diye düşünüyoruz.  

İlçe temsilciliklerinin kimlerden oluşacağının tespiti ve tayini mevcut seçilen Dağder Yönetimlerince yapılmıştır/yapılacaktır. Her yönetimin çalışacağı ekibi oluşturma hakkı meşrudur, yasaldır. Bu yöntem muhtemel ihtilafların ve çekişmelerin de önüne geçecektir. Osmangazi ilçemizin Bursa merkezde yer alması sebebiyle bu ilçemizin ayrıca ilçe temsilciliği olmayacaktır. Çünkü Bursa merkezde zaten Dağder’in Merkez binası ve Yönetimi mevcuttur. Dolayısıyla Osmangazi’de yapılacak faaliyetler zaten Genel Merkezimizde icra edilme imkânına sahiptir ve öyle de olacaktır.

  Hülasa;  

Dağder Orhaneli İlçe Temsilciliğimiz:

Başkan; Sayın Bülent SUNGUR olmak üzere, Sayın Esat ABLAY ve Sayın Ertuğrul TUNCA’ dan teşekkül etmiştir.

Dağder Keles İlçe Temsilciliğimiz

Başkan; Sayın Ahmet ASLAN olmak üzere, Sayın Emre KAHRAMAN ve Doğan SAYDAM’ dan teşekkül etmiştir.

Dağder Harmancık İlçe Temsilciliğimiz

Başkan; Sayın İbrahim ALTINOK olmak üzere, Sayın Emir İPEK ve Sayın Fatih ÖZDEMİR’ den teşekkül etmiştir.

Dağder Büyükorhan İlçe Temsilciliğimiz

Başkan; Sayın Hakan KOÇDEMİR olmak üzere, Sayın Murat BOZKUŞ ve Sayın Fatih KADİR’ den teşekkül etmiştir.

İlçe temsilcilerimize ve yönetimlerine başarı ve iş kolaylığı diliyoruz.

Gayret ve emeklerini bekliyoruz.

Hemşerilerimize ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Dağder Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan
Yaşar TÜRK