DAĞDER Bülten başyazı – Prof. Dr. Ali Kaya

Sevgili üyelerim ve hemşehrilerim!

Yeni bir yayın türü bizi sizlerle buluşturmaktadır. Bu yayın vasıtasıyla sizlerle halleşip dertleşmek, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı anlatmak bizim görevimiz; dernek üyesi veya yöre mensubu olarak sizlerin de hakkı olduğuna inanıyoruz.


Bu yayımla, onayınız ve reyleriniz ile bizi görevlendirdiğiniz 30 Nisan 2016-30 Nisan 2017 arasındaki panoramamızı görmenizi arzu ettik. Bu vesile ile tasvip, takdir ve tenkitlerinizle derneğe yön vermenizi, yönetime ufuk açıp maddi ve manevi desteklerinizi almayı amaçladık. Bu yolla gelecek yıllarda derneğimizi “işte benim derneğim bu” diyebileceğiniz bu konuma taşımayı hedefledik.
Değerli hemşehrilerim!
Sivil Toplum örgütü olarak dernekler, birtakım etkinliklerle belli amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan yasal kuruluşlardır. Belirlenen amaçlarını gerçekleştirdikleri oranda başarılı sayılırlar. Başarının yolu da plan ve programdan geçer. İşte bu ilke gereği biz çalışmaya, DAĞDER tarihinde ender görülen bir faaliyet olan “stratejik plan” hazırlayarak başladık. İstedik ki, avantajlarımızı-dezavantajlarımızı görüp kısa-orta-uzun vade de neler yapabiliriz/yapmalıyız planlayıp programlayalım istedik.
Sevgili üyeler!
Derneğiniz DAĞDER bu gün itibariyle güzel Bursa’mızda “marka dernek” olarak kabul edilmektedir. Emeği geçenlere teşekkür borcumuz/borcunuz bulunmaktadır. Bu gün itibariyle DAĞDER örnek alınan bir dernektir. Devletimizin işbirliği yapmaya değer bulduğu bir STK niteliğine kavuşmuştur. Bir kısmımız fark edemiyor olsa da başarılı bir dernektir.
Hatta (SİVİL GÜNDEM GAZETESİ) gibi bazı bağımsız kurumlarca ödüllendirilerek başarısı tescillenmiştir.

Değerli hemşehrilerim!
Başarının bir diğer yolu, kurum ve kuruluşların bir “çalışma felsefesi”nin olmasıdır. Bizim çalışma felsefemiz “gelenekle geleceğe” sloganında belirtilen, kimin başlattığına bakmadan derneğe değer katan faaliyetleri sürdürmek, bunlardan değiştirilmesi ve geliştirilmesi gerekenleri restore etmek, gelecek yılları da kazandıracak yeni etkinlik türleri üretip gerçekleştirmektir.
Bu bağlamda 20 yıldır süregelen ve çeşitli açılardan eleştiri konusu da yapılan DANIŞIK programını sürdürdük. Eğlence formatından uzaklaştırıp bir kültür programı niteliği kazandırmak istedik. Ancak bunda çok da başarılı olduğumuz söylenemez.
Geleneksel hale gelen “GÜREŞ” organizasyonumuzu, tüm hazırlıkları tamamlandığı halde, ülkemizdeki terör olayları ve asayiş nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.
Kapalıspor Salonunda yapmayı planladığımız üyelerimizin büyük buluşması “BÜYÜK DANIŞIK” programını da, ülkemizdeki terör ve asayiş gerekçesi ile yapamadık. Yarışmalara katılıp derece yapanlardan ödüllerini alamayanlar gibi yönetim olarak biz de sükûtu hayale uğradık. Ama birileri ağlarken birileri çalıp oynayan bir görüntünün yöre insanımıza söz getirmesin diye, maddi ve manevi kayıpları sineye çektik.
GÜNEY BURSA dergimizin yayınını başlattık. Ancak ülkemizin sosyo-ekonomik durumu ve hemşehrilerimizin önceliklerinin farklı oluşu ve derginin statüsü gereği kurumlardan reklam almamız nedeniyle yeni sayılarını neşretmek yeni yıla sarkmış olma gibi bir başarısızlığı da paylaşmak isterim.
Peki, neler yaptık: İcra edildiği tarih ve yeri ile detaylı olarak bunların çoğunu gelecek sayfalarda görüp öğrenme imkânı bulacaksınız! Burada şunu söylemem gerekir ki, bir yıl içinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler hem sayı hem de nitelik bakımından derneğinize büyük bir ivme kazandırmıştır söylemeni lütfen abartılı görmeyin. Toplamda 1000’e yakın etkinlik 365 gün içinde gerçekleşmiştir.
Öncelikle belirtmem gerekir ki, güzel bir dernek binamız var. Emeği geçenlere teşekkürler. Ancak binanın inşasından kalan borç bulunmaktaydı. Hatta bu borçlar sebebiyle, hepimizi de rencide eden ve derinden yaralayan icralık duruma düşülmüş. Müteahhide olan borçlarımızı bitamam ödedik, icra durumunu sonlandırdık. TOKİ’ye olan borçlarımızı da aksatmadan ödemeye devam ediyoruz. 2011 yılında taşındığımız bu yeni dernek merkezimizin (DKM) yapılmamış olan elektrik aboneliğini yaptık. Oturma izni almak istedik. Fakat bir sürprizle karşılaştık. İnşaat ruhsatımızın süresi dolmuş. Yeniden ruhsat alma Anıtlar Kurulu’nun onayı ve Belediyenin tasdiki ve yeni ruhsatımız alındıktan sonra oturma izni işlemlerini de başlatacağız.

Bu dönemde gençlerimize ve öğrencilerimize önem verdik. ÜNİDAĞ topluluğumuzu yeniden canlandırdık ve etkinlik yapabilir hale getirdik. Yaklaşık 400 öğrenciye burs temin ettik. Yaklaşık 3-4 bin civarındaki öğrencimizin organize olmasını sağlamaya çalıştık. Bunun için yemekli/yemeksiz tanışma toplantıları ve piknikler düzenledik.
ÜNİDAĞ başkanımızı yönetim kurulu üyesi gibi Yönetim Kurulu toplantılarına katarak tecrübe kazanmasını sağladık.
Kadın kollarımızı yeniden organize ederek aktif hale getirdik ve birden fazla etkinlik yapmasını sağladık.
Köy dernek başkanlarımızla her ayın ilk Çarşamba akşamı çalışma yemeği düzenledik. Her ne kadar bazı sübjektif gerekçeler ve duyarsızlıklar nedeniyle tüm dernek başkanlarını buluşturmak nasip olmamış olsa da gelecek yıllarda gerçekleşme inancımızı sürmektedir. Aynı şekilde din görevlileri, eğitimciler, sağlıkçılar, hukukçular ve yerel yönetim çalışanları ile yemekli toplantılar düzenleyerek kaynaşma-dayanışma ve atılım hedefimizi yakalamaya çalıştık.

Bu döneme ait yeni faaliyetlerimiz de bulunmaktadır:

Pazartesi söyleşileri: 2017 yılının başından başlayarak her 15 günde bir konuşmacıyı ağırladık.
Yaşlı ve hasta bakım kursu: İki ayrı mekanda iki ayrı gurup halinde süren bu etkinliğin biri İçişleri Bakanlığı’nın finanse ettiği ve Kızılay’ın yürüttüğü kurstur. Diğeri Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün finanse ettiği ve dernek merkezimizde icra edilendir. Her iki kursun teorik kısmı tamamlanmış uygulama aşaması da tamamlanmak üzere olup sertifika verme aşamasına gelinmiştir. Yine Kadın Kolları komisyonumuzun planlayıp programladığı el sanatları kursu da dernek merkezimizde yürütülmektedir.

Proje ve Arge komisyonumuzun Ulusal ve Uluslararası Proje Destek kuruluşlarından yararlanabilmek için Proje hazırlama ve yazma kursu açtık. Kendi projemizi kendimiz yapma ve yürütme yeteneği kazanmış olduk.
DAĞDER gençlik ve spor şöleni: Yaklaşık 2000 öğrencinin iştiraki ile dört ilçemizin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı şenlik planlanıp gerçekleştirilmiştir. İlçeler arası tanışma, kaynaşma ve işbirliği yapma kültürünün oluşması hedeflenen önemli bir etkinlik hayata geçmiştir. Zira bu etkinlik Valilik, il Milli Eğitim ve il Gençlik ve Spor il Müdürlüklerinin yanı sıra. İlçe kaymakamlarımız, ilçe belediyelerimiz, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe Gençlik ve Spor il Müdürlüklerinin desteği ve Beden Eğitimi öğretmenlerimizin gözetiminde hayata geçirilmiştir. Bu yönüyle DAĞDER’in resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapma yeteneği ve tecrübesi kazanmış olma bakımından önemsenen bir etkinlik olmuştur.

Unutmadan, her sektörden hemşehrilerimizin de yer aldığı Ticaret, Sanayi ve Tanıtım Rehberimizi özverili çalışmalar sonrasında bu dönemde yayımlamış olduk.

Değerli üye ve hemşehrilerim!

Bütün bu etkinlikler, sizlerin gün ve geleceğinizi aydınlatmak ve inşa etmek içindir. Sizin değerinize değer katmak içindir. Sizin onurunuzu yüceltmek içindir. Sizin birlik ve beraberliğinizi pekiştirmek içindir. Birbirinize destek olmanızı, birbirinizi tutup kapmanızı, birbirinize omuz vermenizi hayata geçirmek içindir.

Ben değil biz diyebilen bir fertler,
Benim gibi onun da olsun arzusu taşıyan bireyler,
Biz biriz, bütünüz, diriyiz ve el ele geleceğe yürüyoruz diyebilen hemşehriler; tanışmış, kaynaşmış ve dayanışma içinde olan bir toplum arzu ve dileklerimle!

Tüm üye ve hemşehrilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletmek isterim!
Prof. Dr. Ali KAYA
DAĞDER Genel Başkanı